Згода на обробку персональних даних

Надаючи свої персональні дані при реєстрації на сайті, Покупець дає Продавцю свою згоду на обробку і використання своїх персональних даних виключно в межах Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI.